جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره10725 21/2/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 25038/24644 مورخ 28/5/1380 دولت درخصوص مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن که در جلسه علنی روز شنبه مورخ 29/1/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
شماره7930 28/2/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت صنایع و معادن
قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن که در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10725 مورخ 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور- سیدمحمد خاتمی
قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن
ماده واحده- در اجرای ماده (13) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 6/10/1379 مقرر می گردد:
1 - مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن در ورود به خدمت، آموزش و ارزشیابی حقوق و تکالیف مستخدمین، امور رفاهی، بازنشستگی و از کارافتادگی و سایر مقررات اداری و استخدامی همانند مشمولین قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
2 - مقررات مربوط به نظام پرداخت کارکنان وزارت صنایع و معادن تابع قوانین استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و اصلاحات بعدی آنها می باشد.
تبصره- دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقاء بهره وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع ومعادن فوق العاده هائی را تصویب و برقرار نماید.
3 - تشکیلات وزارت و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد وزارت به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 17/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17249
تاریخ تصویب :
1383/01/29
تاریخ ابلاغ :
1383/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :