جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 8794/ت30370هـ 27/2/1383
وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصـوب 1382- آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1ـ کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارایه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند:
1 - قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد.
2 - پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارایه شده است.
ماده 2ـ سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود:
جمع ماههای سابقه پرداخت حق بیمه- جمع ماههای اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماههای سنوات باقیمانده.
ماده 3ـ نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است: (تعداد ماههای سنوات باقیمانده) × (حقوق و مزایای متوسط آخرین 12 ماه ماخذ پرداخت حق بیمه) (نرخ حق بیمه قانونی) = کسورات سنوات باقیمانده.
ماده 4ـ سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی ربط معادل مبلغ دریافتی از کارفرمایان موضوع این آئین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نماید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17249
تاریخ تصویب :
1383/01/09
تاریخ ابلاغ :
1383/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :