جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 23411/1901 19/2/1383
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت راه و ترابری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت راه و ترابری
شورای عالی اداری در یکصد و هشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و ترابری و به استناد بند (ب) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیـات وزیران) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرم ها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی (بند (ب) ماده 5 آئین نامه مزبور) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- محمد ستاری فر

جدول شاخصهای عملکرد وزارت راه
برای مشاهده جدول به روزنامه رسمی شماره 17249 - 1383/2/2 مراجعه شود
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17249
تاریخ تصویب :
1382/10/20
تاریخ ابلاغ :
1383/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :