جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 9717/ت30772هـ 13/3/1383
وزارت جهاد کشاورزی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 011/3148 مورخ 30/2/1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (45) قانون اصـلاحـی مقـررات مـالـی، اداری و استخـدامـی وزارت جهـاد کشـاورزی- مصوب 1382- تصویب نمود:
آقای مهدی مرتضوی به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه موضوع ماده (45) قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی جانشین آقای همایون دارابی می شود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17262
تاریخ تصویب :
1383/03/10
تاریخ ابلاغ :
1383/03/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :