جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره13144/ت29173ک 18/3/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی- دفـاعی هیئت دولت در جلسه مورخ20/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 46506/42/4/1 مورخ 8/5/1382 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب1362- با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ22/12/1380 تصویب نمودند:
1ـ روستای یزدان آباد مرکز بخش یزدان آباد از توابع شهرستان زرند استان کرمان پس از ادغام با روستاهای سلسبیل، ده فیاض، اکبرآباد، کهنوج، شهرک شهیدرجایی، خالق آباد، طاهرآباد و محمدآباد مجموعا به شهر تبدیل و به عنوان شهر یزدان شهر شناخته شود.
2ـ روستای اسلام آباد مرکز دهستان اسلام آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان زرند استان کرمان پس از ادغام با روستاهای باب تنگل سفلی و نقطه جمعیتی شهرسازی اسلام آباد مجموعا به شهر تبدیل و به عنوان شهر ریحان شناخته شود.
3ـ روستای اندوهجرد مرکز دهستان اندوهجرد از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان پس از ادغام با روستای گودیز مجموعا به شهر تبدیل و به عنوان شهر اندوهجرد شناخته شود.
محدوده این شهرها براساس تبصره(1) ماده (4) قانون فوق تعیین خواهد شد. این تصویبنامه در تاریخ 16/3/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17266
تاریخ تصویب :
1383/02/20
تاریخ ابلاغ :
1383/03/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :