جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره13796/ت30792هـ 20/3/1383
وزارت بازرگانی- وزارت امور خارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ17/3/1383 باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 11619/6707هـ/ب مـورخ 23/2/1383 تصویب نمود:
در تصویبنامه شماره 61789/ت30107هـ مـورخ 5/12/1382 بعد از عبارت (اجازه داده می شود)، عبارت (باتایید شورای اقتصاد) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17266
تاریخ تصویب :
1383/03/17
تاریخ ابلاغ :
1383/03/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :