جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره13155/ت29170ک 18/3/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی- دفاعی هـیئت دولت در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 46464/42/4/1 مورخ 12/5/1382وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب1362ـ با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118 مورخ 23/12/1380 تصویب نمودند:
نام روستای خرچنگ از توابع دهستان کلیجان رستاق علیا بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران به روستای یادمان تغییر یابد.
این تصویبنامه در تاریخ 16/3/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17266
تاریخ تصویب :
1383/02/20
تاریخ ابلاغ :
1383/03/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :