جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره11490/ت29142هـ 10/3/1383
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تامین اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنابه پیشنهاد شمـاره23453/2718ـ 211 مورخ 5/5/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1379ـ تصویب نمود:
در ماده (4) آئین نامه اجرائی بندهای (الف ) و (ب ) ماده (49) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 6558/ت23995هـ مورخ 22/2/1381 عبارت (کلیه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان مزبور به میزان صددرصد معاف می باشند) به عبارت (مالیات بردرآمد کلیه کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند، به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می یابد.کارفرمایان کارگاهها و موسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود) تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17259
تاریخ تصویب :
1383/03/06
تاریخ ابلاغ :
1383/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :