جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره34332/1901 4/3/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای عالی اداری در یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیات وزیران) به منظور تسریع در تصویب شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد موسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به ریاست جمهوری مقرر نمود، کمیته ای متشکل از نمایندگان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، (وزارت مربوط) و (موسسه وابسته) و اعضای صاحب نظر شورای عالی اداری تشکیل و نسبت به انتخاب و تعیین شاخص های اختصاصی آنان اقدام نمایند.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17259
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :