جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 875/م103/ 5/3/1383
وزارت اطلاعات - سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
شورای عالی اداری در یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت جهادکشاورزی تصویب نمود:
اراضی شهرک امید به مساحت 192 هکتار که مشخصات آن در صورتجلسه شماره 662/م مورخ 23/10/1382 وزارت اطلاعات و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین شده است از شمول بند (د) قسمت (1) مصوبه شماره 37945/1901 مورخ 6/3/1382 شورای عالی اداری مستثنی می باشد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمیدرضا برادران شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17259
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :