جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره8987 15/2/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 7343/27196 مورخ 17/2/1382 دولت در مورد تاسیس سازمان صنایع دستی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/1/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره7629 22/2/1383
وزارت صنایع و معادن
قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8987 مورخ 15/2/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران
ماده واحده - به منظور تمرکز در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ و احیاء ، ترویج و توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی در امر آموزش ، تحقیقات ، حمایت ، هدایت ، استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود ، (سازمان صنایع دستی ایران) که در این قانون به اختصار (سازمان) نامیده می شود ، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن تشکیل می شود.
تبصره 1ـ وظایف حاکمیتی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع دستی ایران و امکانات و اموال مرتبط ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، صنایع و معادن و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان صنایع دستی ایران منتقل می شوند.
تبصره 2ـ وظایف و کلیه امکانات واحدهای دستگاههای دولتی که در خصوص موضوعات مندرج در این ماده واحده فعالیت می نمایند از دستگاه فعلی منتزع و به سازمان منتقل می شوند. کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت صنایع و معادن و دستگاه ذی ربط اجرای این تبصره را برعهده خواهند داشت.
تبصره 3ـ اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان ، بنابه پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4ـ سازمان مشمول مقررات اداری و استخدامی حاکم بر وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره 5ـ صنعت فرش دستباف از شمول این قانون مستثنی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/01/26
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :