جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره8909 15/2/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/10/1382 تصویب شده بود درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/1/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره6492 22/2/1383
وزارت کار و امور اجتماعی
قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8909 مورخ 15/2/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
ماده واحده - تبصره ماده (14) قانون کار مصوب 2/7/1368 به عنوان تبصره (1) به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق می گردد:
تبصره 1ـ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان درجبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد.
تبصره 2ـ آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/01/30
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :