جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره4563/ت30580هـ 19/2/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/2/1383بنا به پیشنهاد شماره15818/101 مورخ 7/2/1383سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه - مصوب1351ـ تصویب نمود:
در ماده (29) آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، موضوع تصویبنامه شماره 48013/ت23251 هـ مورخ 11/12/1381 عبارت (حداکثر یک سال) به عبارت (حداکثر تا پایان سال1383) اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/02/07
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :