جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره927/دش 20/2/1383
تایید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
(مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 536 مورخ 18/1/1383 ، به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 46410 مورخ 26/8/1382 دفتر رئیس جمهور) انتخاب جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق را به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/01/18
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :