جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره928/دش 20/2/1383
(مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 536 مورخ 18/1/1383 به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 132282 مورخ 2/9/1382) تصویب کرد که اعضای هیات علمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور از مزایایی که اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران از مصوبات هیات امنا برخوردار می شوند ، استفاده نمایند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/01/18
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :