جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره ه - ع/78/111                                             20/1/1383
اصلاحیه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
      حسب نامه شماره ه - ع78//111 مورخ 28/3/1380 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت ( . . . و ابطال می گردد ) به ذیل دادنامه شماره 373 الی 377 - 7/12/1379 پس از عبارت ( مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود ) اضافه می گردد .
مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری - عشق آبادی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
377
تاریخ تصویب :
1379/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :