جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 64196/ت28275ه-                                     24/12/1381

وزارت بازرگانی
      تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اضافه, حذف و یا جایگزینی اقلام مشمول قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 - و اصلاحات بعدی آن که با رعایت تصویبنامه شماره 65293/ت28228ه- مورخ 20/12/1381 هیات وزیران اتخاذ شده است, به شرح زیر برای اجرائ ابلاغ می شود:
      گروه مرکبات مشمول طرح تنظیم بازار و اعمال مقررات تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16925
تاریخ تصویب :
1381/12/24
تاریخ ابلاغ :
1382/01/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :