جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 1033/ت28424ه-                                         16/1/1382

وزارت دادگستری - وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی - وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
      هیات وزیران در جلسه مورخ 10/1/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری -  بهداشت , درمان و آموزش پزشکی -  علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - مصوب 1374 - تصویب نمود:
      ضریب حقوق افراد موضوع قانون یادشده از تاریخ 1/1/1382 چهارهزاروششصدوهفده ( 4617 ) ریال تعیین می شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16925
تاریخ تصویب :
1382/01/10
تاریخ ابلاغ :
1382/01/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :