جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره56564/ت28064ه-                                      10/12/1381
 وزارت امور خارجه
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنابه پیشنهاد شماره 2793/200/3- 2/901/730 مورخ 7/11/1381 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره ( 43 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
      تصویبنامه شماره 102337/ت19508ه- مورخ 15/2/1377 در خصوص لغو مقررات روادید مسافرت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان لغو می گردد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16925
تاریخ تصویب :
1381/12/04
تاریخ ابلاغ :
1382/01/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :