جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 9719/ت28700ه                                            12/3/1382
وزارت امورخارجه - وزارت نفت
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/3/1382بنا به پیشنهاد شماره542  2/12 مورخ 30/2/1382 وزارت نفت و تایید وزارت امور خارجه به استناد ماده ( 185 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379  تصویب نمود:
شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجاز است  نسبت به ایجاد دفتر نمایندگی در کشور ترکیه برای مدت 5 سال با رعایت  قوانین  و مقررات  مربوط اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور  - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16976
تاریخ تصویب :
1382/02/30
تاریخ ابلاغ :
1382/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :