جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 10459/ت28722ه                                         19/3/1382

وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/3/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ج ) ماده ( 181 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379  و ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب 1380  تصویب نمود:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل منابع پیش بینی شده در ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، به منظور توسعه طرحهای بیمه محصولات کشاورزی و جبران خسارات ناشی از اجرای این طرحها، پس از مبادله موافقتنامه مربوط، به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16976
تاریخ تصویب :
1382/03/11
تاریخ ابلاغ :
1382/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :