جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 26607/ت29075ه- 15/5/1382
ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 2185ه-/ب مورخ 22/12/1377 تصویب نمود :
1- تبصره ذیل بند ( ث ) ماده ( 2 ) آئین نامه اصلاحی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، موضوع تصویبنامه شماره 12890/ت19734ک مورخ 31/3/1377 لغو می گردد .
2- از تاریخ تصویب این مصوبه ، تصویبنامه شماره 25951/ت21086ه- مورخ 2/6/1381 ملغی الاثر می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17035
تاریخ تصویب :
1382/05/08
تاریخ ابلاغ :
1382/06/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :