جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 33098/ت29297ه- 15/6/1382
اصلاحیه راجع به شرکتهای مادر تخصصی
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4657ه-/ب مورخ 6/11/1381 تصویب نمود :
در بند ( 6 ) تصویبنامه شماره 1586/ت24246ه- مورخ 21/1/1381 عبارت ( در اساسنامه پیشنهادی ذیربط درج خواهد شد . ) به عبارت ( در اساسنامه پیشنهادی ذیربط درج و برای تصویب دولت ارائه خواهد شد . ) اصلاح می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17061
تاریخ تصویب :
1382/06/12
تاریخ ابلاغ :
1382/07/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :