جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 33110/ت29306ه- 15/6/1382
وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 31633/5304ه-/ب مورخ 5/5/1382 تصویب نمود :
تبصره ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی بند ( ب ) تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 3140/ت28500 مورخ 13/2/1382 به شرح ذیل اصلاح گردد :
( تبصره - پرداخت قسمتی از شهریه دانشجویان دوره های کاردانی موسسات آموزش عالی غیردولتی علمی - کاربردی به استثناء دانشجویانی که تمام شهریه آنان توسط بخش دولتی مربوط پرداخت می شود مجاز می باشد . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17061
تاریخ تصویب :
1382/06/12
تاریخ ابلاغ :
1382/07/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :