جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 3441/دش 23/6/1382
تفسیر ماده 3 آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
( مصوب جلسه 524 مورخ 4/6/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 524 مورخ 4/6/1382 تفسیر ماده 3 آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( مصوبه جلسه 249 مورخ 11/4/1370 ) درباره محدودیت فعالیت روسای دانشگاه ها به 4 سال یا بیشتر ، را به این شرح تصویب کرد :
( تایید و تصویب روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی محدود به مدت چهار سال نیست و وزیر ذیربط می تواند بعد از انقضای مدت فوق با تجدید حکم ، روسای دانشگاه ها را در سمت قبلی ابقاء نماید ) .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17061
تاریخ تصویب :
1382/06/04
تاریخ ابلاغ :
1382/07/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :