جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 35785/ت26967ه- 29/6/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/6/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3417 ه-/ب مورخ 9/5/1380 تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی بندهای (الف )،(ب )(ج ) (د) ماده (121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 1912/ت23877ه- مورخ 26/1/1380 به شرح ذیل اصلاح می گردد :
1- در مقدمه تصویبنامه بعد از عبارت ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) عبارت ( و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، بازرگانی ، کشور ، نفت ، صنایع و معادن ، نیرو ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست ) اضافه گردد .
2 - متن زیر جایگزین ماده ( 14 ) می گردد :
( ماده 14 - ساعات کار اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی موجود در هر استان در فصول مختلف سال توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان شرکتها یا ادارات تابعه وزارتخانه های بازرگانی ، نیرو و کشور تعیین می گردد . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17069
تاریخ تصویب :
1382/06/23
تاریخ ابلاغ :
1382/07/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :