جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 160470/1901 24/8/1382
مصوبه شورای عالی اداری راجع به اراضی مورد نیاز دانشگاه علامه طباطبایی
وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای عالی اداری در صد و ششمین جلسه مورخ 17/8/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نمود :
اراضی مورد نیاز دانشگاه علامه طباطبایی از شمول بند ( د ) قسمت ( 1 ) مصوبه شماره 37945/1901 مورخ 6/3/1382 شورای عالی اداری مستثنی می گردد .
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17124
تاریخ تصویب :
1382/08/17
تاریخ ابلاغ :
1382/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :