جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 34177/ت29052ه- 16/9/1382
وزارت نفت
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1155-2/12 مورخ 24/4/1382 وزارت نفت و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1- برگزاری ( سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان و کارگاههای آموزشی جنبی آن ) توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2- سازمان یادشده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در همایش پرداخت می شود .
4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی در برگزاری این همایش و استفاده از نتایج آن مشارکت نمایند .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17130
تاریخ تصویب :
1382/09/12
تاریخ ابلاغ :
1382/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :