جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره20082/ت30784ک 21/4/1383
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و ترابری - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت نفت - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ4/3/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره42655/ت25691هـ مورخ26/10/1380 تصویب نمودند :
1 - به منظور پرداخت هرچه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال1383 اقدامات زیر انجام گیرد :
الف - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف503611 قانون بودجه سال1383 کل کشور را به صورت صددرصد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید .
ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادر کنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود .
ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفارت واردات و سایر راههای ممکن ، مورد بررسی قرارداده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه نماید .
د - به منظور جلوگیری از تاخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده ، میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال1384 قبل از فصل بودجه توسط وزارت بازرگانی برآورد گردیده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را در لایحه بودجه سال1384 کل کشور لحاظ نماید .
2 - اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال1383 ( سال پایانی برنامه سوم توسعه ) به تفکیک بخشها و زیربخشها و گروههای عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود . وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن ، نفت ، جهادکشاورزی و اتاقهای بازرگانی و تعاون و کلیه تشکلهای تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال1383 به طوری که حداقل7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد ، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند .
3 - پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورا با مسئولیت معاون وزیر بازرگانی و دبیر شورای عالی صادرات تشکیل و موارد لازم جهت طرح در جلسات اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد ، جمع بندی شود .
4 - الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال1383 به شرح زیر تعیین می شود . کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور ، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط ( حسب مورد ) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرائی نمایند :
الف - با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای فوق ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند .
ب - نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیرنفتی ، صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد . مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد .
ج - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید . از تاریخ اول تیرماه سال1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیرنفتی از آن پایانه اقدام نماید .
د - به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی ، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سرراه صادرات ، برکاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال1383 برای بخش صادرات 12% تعیین شود .
هـ - به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و براساس بند ( ب ) ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید .
و - به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور ، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل براساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود ، مشروط براینکه برابر ضوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشورهای اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد ، آزاد اعلام می شود . دارا بودن نمایندگی خدمات بعداز فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد .
ز - نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور ، زمینه حضور هرچه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هرچه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد ، صدور خدمات مشاوره ای مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور براساس مبلغ قرارداد مشاوره از8% جایزه صادراتی برخوردار گردند .
ح - به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور ، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه ، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند .
ط - به منظور افزایش ظرفیت صادراتی کشور و دستیابی به بازارهای جدید صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال1383 خطوط اعتباری جدید برای بازارهای هدف صادراتی کشور به میزان حداقل یک میلیارد دلار ایجاد نماید .
ی - در راستای ظرفیت سازی بـرای افزایش صـدور محصولات کشاورزی ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استاندادهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی در این رابطه به عمل آید .
ک - بیمه مرکزی ایران موظف است نسبت به برقراری انواع بیمه مورد نیاز صادرات محصولات کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچها و کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده ، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد .
این تصویبنامه در تاریخ16/4/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17294
تاریخ تصویب :
1383/03/04
تاریخ ابلاغ :
1383/04/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :