جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 10384/ت30767هـ 22/4/1383
وزارت نیرو
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/10691 مورخ 4/3/1383 وزارت نیرو و به استناد بند ( د ) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور تصویب نمود :
در مواد ( 5 ) و ( 9 ) آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 8791/ت30619هـ مورخ 27/2/1383 عبارت ( شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان ) به عبارت ( شرکتهای برق منطقه ای ) اصلاح می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17296
تاریخ تصویب :
1383/03/17
تاریخ ابلاغ :
1383/04/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :