×

اصلاحیه حق الزحمه امتحانات

اصلاحیه حق الزحمه امتحانات

اصلاحیه-حق-الزحمه-امتحانات
شماره8/1288/120 30/3/1383
موضوع اصلاحیه حق الزحمه امتحانات
( مصوب هفتصد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 5/3/1383 ) شورای عالی مقرر می دارد :
1 - حق الزحمه طراحی سوالات امتحان نهایی و هماهنگ کشوری ، استانی و منطقه ای موضوع مصوبه جلسه شماره284 مورخ 8/2/1381 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به میزان 50 درصد افزایش یابد .
2 - به ازاء تصحیح هر ورقه امتحان نهایی در دوره متوسطه و راهنمایی به ترتیب 800/1 و 1200/1 حقوق و فوق العاده شغل پرداخت شود .
3 - به استثنای بندهای یک و دو فوق الذکر کلیه مواد و بندهای دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی امتحانات ( عوامل اجرائی ، پذیرایی و . . . ) مصوب جلسه 284 مورخ 8/2/1381 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به میزان 30 درصد افزایش یابد و هرساله به میزان 10% به بندهای یک و سه آن افزوده شود .
4 - در شاخه کاردانش حق الزحمه طراحی سوال آن دسته ازدروسی که شامل دو بخش تئوری و عملی ( دروس مهارتی ) می باشند به صورت دو مجموعه سوال محاسبه شود .
موضوع : اصلاحیه حق الزحمه امتحانات در هفتصد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 5/3/1383 به تصویب رسید .

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17296

تاریخ تصویب : 1383/03/05

تاریخ ابلاغ : 1383/04/27

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.