×

الزام واحدهای گاوداری به استخدام مدیر فنی و تولید علمی و بهداشتی و قطع سهمیه سبوس آنان خارج از حدود اختیارات مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار تشخیص داده می شود

الزام واحدهای گاوداری به استخدام مدیر فنی و تولید علمی و بهداشتی و قطع سهمیه سبوس آنان خارج از حدود اختیارات مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار تشخیص داده می شود

الزام-واحدهای-گاوداری-به-استخدام-مدیر-فنی-و-تولید-علمی-و-بهداشتی-و-قطع-سهمیه-سبوس-آنان-خارج-از-حدود-اختیارات-مدیر-جهاد-کشاورزی-شهرستان-سبزوار-تشخیص-داده-می-شود
تاریخ : 24/3/1383  کلاسه پرونده :81/291 ، 82/299 شماره دادنامه : 107 ، 106
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد حق و تکلیف و یا سلب حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تعیین شرایط خاص جهت برخورداری از حقوق مذکور اختصاص به حکم قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد ، بنابراین بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 به عنوان شرکت تعاونی گاوداران شیری سبزوار مبنی بر الزام واحدهای گاوداری به استخدام مدیر فنی و تولید علمی و بهداشتی و قطع سهمیه سبوس آنان از تاریخ اول مهر سال 1381 در صورت عدم استخدام شخص مذکور خارج از حدود اختیارات مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره 82/299 و 81/291 14/4/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای موسی الرضا داغی و غیره .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار .
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سبزوار به استناد بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 تحویل سهمیه سبوس به گاوداریها را منوط به استخدام یک نفر بعنوان مدیر فنی و تولید علمی بهداشتی در گاوداریها نموده است . اقدام جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار خارج از حیطه اختیارات قانونی آن اداره بوده و برخلاف نص صریح ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 می باشد .
قابل ذکر است هیات عمومی دیوان قبلا بموجب دادنامه شماره 257 مورخ 20/8/1380 مصوبه جهاد کشاورزی خراسان مبنی بر الزام به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرور برای مرغداریها و دامداریها را ابطال نموده است .
بنابمراتب ابطال دستورالعمل مورد شکایت را تقاضا دارد .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14095/010/1/124 مورخ 4/10/1381 اعلام داشته اند ، با توجه به قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369 و نیز تصویبنامه اهداف و وظایف مصوب 1372 ، ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی فاقد اعتبار بوده و ملاک عمل در نحوه تدوین نظام دامپروری قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی و قوانین بعدی آن می باشد . در سال 1374 نظام دامپروری کشور تدوین و توسط وزراء وقت جهاد سازندگی جهت اجراء ابلاغ گردیده است . نامه مورد شکایت در راستای ابلاغ نظام دامداری فوق الذکر صورت گرفته و در واقع تقاضای تطبیق وضع دامداریها با مقررات نظـام دامپروری محسوب می گردد . مضـافا اینکه بند 15 از ماده 14 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1380 به صراحت واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را به استفاده از دانش آموختگان آن بخش مکلف نموده است .
هیات عمو می دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 107

تاریخ تصویب : 1383/03/24

تاریخ ابلاغ : 1383/04/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.