جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره23783/ت31098هـ 6/5/1383
وزارت رفاه و تامین اجتماعی - بنیاد شهید و امور ایثارگران - دفتر هیات دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/4/1383 به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان عضو کمیسیونهای اقتصاد و امور اجتماعی هیات وزیران تعیین می شود .
2 - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیات وزیران تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17307
تاریخ تصویب :
1383/04/28
تاریخ ابلاغ :
1383/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :