جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 2758/دش 3/5/1383
تایید انطباق عبارت اختصاری ACECR با عنوان جهاد دانشگاهی
( مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه541 مورخ9/4/1383 بنا به درخواست جهاد دانشگاهی ( نامه شماره 21612/50/24د ) انطباق عبارت اختصاری ACECR Iranian Academic Center for Education , Culture and Research با عنوان جهاد دانشگاهی را تصویب کرد .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17307
تاریخ تصویب :
1383/04/09
تاریخ ابلاغ :
1383/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :