جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 2759/دش 3/5/1383
شرایط ادامه تحصیل قضات حوزوی در رشته حقوق
( مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 541 مورخ 9/4/1383 به پیشنهاد وزارت دادگستری ( نامه شماره 1660/02/111 مورخ 8/5/1381 ) شرایط و نحوه ادامه تحصیل قضات حوزوی در گرایش های رشته حقوق در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری را به این شرح تصویب کرد :
ماده 1ـ قضات فارغ التحصیـل حوزه علمیـه که دارای مدرک علمی موضـوع بند 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 368 مورخ 3/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند در صورت گذراندن دوره کارآموزی قضـایی و دارا بودن حداقل سه سال کار قضایی می توانند حسب مورد در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تمام گرایش های رشته حقوق شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن برحسب تشخیص گروه آموزشی دانشگاه ، دروس پیش نیاز را تا سقف تعداد واحدهای مجاز در دو نیم سال تحصیلی بگذرانند .
تبصره : اتمام دوره کارآموزی قضایی و دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار قضایی داوطلبان موضوع این ماده می بایست به تایید معاونت آموزش و تحقیقـات قوه قضائیه برسد .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17307
تاریخ تصویب :
1383/04/09
تاریخ ابلاغ :
1383/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :