جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 2760/دش 3/5/1383
عضویت شهردار تهران یا نماینده وی در شورای فرهنگ عمومی
( مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 541 مورخ 9/4/1383 با توجه به اهمیت فعالیت های شهرداری تهران در امور فرهنگی ، پیشنهاد عضویت شهردار یا نماینده وی در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17307
تاریخ تصویب :
1383/04/09
تاریخ ابلاغ :
1383/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :