جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 21564/ت31099هـ 12/5/1383
وزارت جهادکشاورزی - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8228/1 مورخ 27/4/1383 وزارت بازرگانی و به استناد ماده ( 29 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
متن زیر به عنوان مواد ( 9 ) و ( 10 ) به آئین نامه اجرائی ماده (29) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 5165/ت30497هـ مورخ 9/2/1383 اضافه می گردد :
( ماده 9 - بر روی چای های بسته بندی شده در داخل کشور برای عرضه در بازار ، قید عبارت ( صددرصد خارجی ) و سایر عبارات مشابه مجاز نمی باشد ) .
مـاده 10ـ وزارت بازرگانی با همکاری وزارت جهـاد کشـاورزی میزان یارانـه صادراتی چای را در ابتدای هرسال تعیین و اعلام می نماید . یارانه صادراتی حداکثر دو ماه پس از ارایه اسناد مثبته مربوط به صادرات چای به صادرکنندگان پرداخت خواهدشد . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17311
تاریخ تصویب :
1383/05/07
تاریخ ابلاغ :
1383/05/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :