جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 21939/ت31116هـ 12/5/1383

وزارت صنایع و معادن
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره105598 مورخ 28/6/1383 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ( 1 ) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور - مصوب1343 - تصویب نمود :
آقای علی یزدانی به عنوان نماینده وزارت صنایع و معادن در هیات حمایت از صنایع ، موضوع ماده ( 1 ) قانون یادشده تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17311
تاریخ تصویب :
1383/05/07
تاریخ ابلاغ :
1383/05/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :