جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 22717/ت29543هـ 12/5/1383
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 6797/9 مورخ 13/7/1382 قوه قضاییه و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصـوب1379ـ تصویب نمود :
ماده ( 5 ) اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور ایران - مصوب1352 - به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 5 - سرمایه شرکت سی و دو میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و هشتصد هزار ( 000/800/591/32 ) ریال و منقسم به سیصد و بیست و پنج هزار و نهصد و هجده سهم یکصدهزار ریالی بانام و غیرقابل انتقال است که کلا متعلق به دولت است و از محل داراییهای سازمان روزنامه رسمی کشور پس از وضع دیون آن تامین می شود . این اصلاحیه به موجب نامه شماره 8034/30/83 مورخ 29/4/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17311
تاریخ تصویب :
1383/02/20
تاریخ ابلاغ :
1383/05/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :