جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره33541/14 4/5/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/4/1383 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 29/4/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 23516 13/5/1383
وزارت آموزش و پرورش
قانون استفساریه ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 33541/14 مورخ 4/5/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون استفساریه ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
موضوع استفساریه :
ماده واحده - نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص سوالات ذیل در مورد ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نسبت به واگذاری واحدهای آموزشی به افراد حقیقی و حقوقی چیست؟
1 - آیا متصدیان خصوصی این مراکز می توانند از دانش آموزان شهریه دریافت نمایند؟
2 - آیا متقاضیان خصوصی این مراکز می توانند با اخراج نیروهای آموزش و پرورش یا عدم استفاده از آنها نیروی جدید به کار بگیرند؟
3 - آیا متصدیان این مراکز می توانند استفاده غیرآموزشی و پرورشی از آن بنمایند؟
نظر مجلس :
1 - آن دسته از مدارس دولتی که مدیریت آنها به استناد ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بخش غیردولتی واگذار می گردند ، اجازه دریافت شهریه از دانش آموزان را ندارند .
2 - مطابق صراحت تبصره ( 3 ) بند ( هـ ) عمل خواهد شد .
3 - خیر ، متصدیان این مراکز نمی توانند استفاده غیرآموزشی و پرورشی از آن بنمایند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/04/23
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :