جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 20927/ت31081ک 11/5/1383
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 10/4/1383 به استناد بند ( ج ) ماده ( 4 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - و با رعایت تصویبنامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصویب نمودند :
بودجه سال 1383 سازمانهای مناطق آزاد قشم ، کیش و چابهار مشتمل بر ماده واحده و چهل ویک تبصره به شرح پیوست تعیین می گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 7/5/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

تصویبنامه بودجه سال 1383 سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش ، قشم و چابهار
الف ) کلیات :
ماده واحده - به هیات های مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش ، قشم و چابهار که از این پس به اختصار ( سازمان ) ها نامیده می شوند ، اجازه داده می شود براساس بودجه مصوب سال 1383 سازمان های مذکور و با رعایت آئین نامه های مصوب و مفاد تبصره های این تصویبنامه ، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف - 1 این تصویبنامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف و ب این تصویبنامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده می شود ، اقدام نمایند .
تبصره 1ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها حسب مورد بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقا ممنوع است .
تبصره 2ـ سازمان حسابرسی و یا موسسات مورد تایید آن به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمان ها انتخاب می شود .
تبصره 3ـ به سازمانها اجازه داده می شود ، به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف های 74100 و 75100 از موسسات اعتباری پولی و مالی داخلی و خارجی طبق مقررات ، تسهیلات دریافت نمایند .
تبصره 4ـ استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین بودجه سالانه و سایر روش های تامین مالی نظیر ، ، به طریق زیر صورت خواهد گرفت :
1 - جهت تامین اعتبارات ردیف 75100 به میزان 200 میلیون دلار ، سازمان مدیریت از محل بند ( ز ) تبصره 21 قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، از سرفصل فاینانس خودگردان مندرج در بودجه سال 1383 کل کشور ، 100 میلیون دلار و از محل فاینانس غیر خودگردان نیز مبلغ 100 میلیون دلار جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق آزاد اختصاص می دهد . سهم هر منطقه آزاد توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد .
2 - به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می شود ، با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا سقف ردیف اعتباری 78100 با ارائه تضمین های لازم و با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرائی آن اقدام نماید .
3 - تامین اعتبار طرحهای ذیل به میزان تحقق منابع ردیف های 75100 و 78100 و با رعایت اولویت های ذکر شده ، امکان پذیر خواهد بود .
منطقه آزاد کیش :
1 - توسعه بندرگاه کیش .
2 - کمک به توسعه و تکمیل زیرساختهای آماده سازی شهرکهای مسکونی و توریسی .
4 - کمک به گازرسانی به کلیه نقاط جزیره .
منطقه آزاد قشم :
1 - زیرساختهای مربوط به راه اندازی ترانزیت کالا از طریق بندرکاوه ، پل خلیج فارس و نیز فرودگاه .
2 - زیرساختهای مربوط به راه اندازی خدمات سوخت رسانی به شناورهای عبوری از تنگه هرمز .
3 - زیرساختهای مربوط به توسعه و تکمیل شهرکهای مسکونی ، صنعتی و سیاحتی .
4 - احداث و تکمیل زیرساختهای آموزشی ، نمایشگاهی و همایشی .
منطقه آزاد چابهار :
1 - تجهیز و توسعه بندر .
2 - ایجاد انبارهای دپوی کالا و سردخانه صنعتی .
3 - تاسیسات آب شیرین کن .
4 - احداث فرودگاه بین المللی منطقه .
5 - توسعه و تکمیل دانشگاه بین المللی چابهار .
6 - ایجاد ناوگان حمل و نقل زمینی ، دریایی و هوایی .
7 - احداث نیروگاه برق منطقه .
تبصره 5 - اعتبار طرح های مطالعاتی و پژوهشی سازمان ها ذیل برنامه ردیف 3109800 قسمت سوم ب این تصویبنامه با عنوان تحقیق و بررسی می بایست جهت مطالعه راهکارهای لازم در زمینه های جذب سرمایه های خارجی ، افزایش ظرفیت گردشگری ، توسعه صادرات ، انتخاب صنایع و تولیدکنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی ، مسائل زیست محیطی مصرف گردد . جزئیات پروژه های طرح های مزبور می بایست در موافقت نامه شرح عملیات ، که با دبیرخانه مبادله خواهدشد به طور مشخص درج گردد . نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات تا پایان سال 1383 به شورایعالی ارائه خواهد شد .
تبصره 6 الف - با توجه به امکانات بالقوه مناطق آزاد و نیاز کشور به پایلوت اطلاعات و ارتباطات" href="/tags/12316/فن-آوری-اطلاعات-و-ارتباطات/" class="link">فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی و به منظور فراهم نمودن زمینه ها و امکانات لازم جهت ارتقاء مناطق آزاد به مناطق الکترونیکی ، اینترنتی و هوشمند همراه و متناسب با معیارهای جهانی ، سازمان ها مکلفند در سال 1383 با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و شورای راهبردی اطلاعات و ارتباطات" href="/tags/12316/فن-آوری-اطلاعات-و-ارتباطات/" class="link">فن آوری اطلاعات و ارتباطات مناطق آزاد که زیر نظر دبیر شورای عالی تشکیل می شود ، اعتبارات مندرج در فصل 4100000 را در قالب تبادل موافقت نامه های مربوط در زمینه های ذیل هزینه نموده و گزارش پیشرفت طرح های مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارایه نمایند :
1 - انجام مطالعات و پژوهش های لازم جهت :
الف - تهیه طرح های جامع
ب - استانداردسازی در تهیه و طراحی نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و تهیه آئین نامه های موردنیاز شهر الکترونیک ،
ج - دستیابی به خـطوط پرسرعت و افزایش امکانات دسترسی عـمـوم به شبکه های نوین مخابراتی ،
د - ایجاد سیستم ها و بانک های اطلاعاتی جهت ارائه آمار و اطلاعات هماهنگ ،
هـ - ایجاد دولت الکترونیک و گسترش ارائه خدمات از طریق و ایجاد سازمانهای مجازی ،
و - فراهم سازی امکانات لازم جهت توسعه گردشگری مجازی و ارایه انواع خدمات مربوط به گردشگران از طریق از قبیل روادید ، هتل ، دسترسی به اینترنت و . . . ،
ز - گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی ، کاربرد کارت های هوشمند و اعتباری و ارائه خدمات از طریق تلفن همراه تامین و توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در سطح منطقه و اتصال به شبکه فیبر نوری داخل کشور و بین الملل ، ایجاد شبکه ها و ارتباطات رادیویی لازم ، توسعه مراکز تلفن و سویچ و تلفن همراه و . . . . . . به نحوی که ارائه خدمات مذکور به روز و قابل رقابت با کشورهای جنوبی خلیج فارس باشد .
3 - فراهم نمودن مقدمات لازم جهت ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند ، اجراء پروژه های پایلوت اطلاعات و ارتباطات" href="/tags/12316/فن-آوری-اطلاعات-و-ارتباطات/" class="link">فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، اجرای طرح های پیشگام دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک ، توسعه پایگاه های اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی ، توسعه و کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، کاربرد سیستم عامل ملی و اجرای سایر پروژه های مرتبط؛
4 - توسعه و یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری مناطق با اولویت سیستم های صدور کارت مسافری ، سیستم اطلاعات بازرگانی تحت از طریق ، ایجاد پایگاه های پورتال اطلاع رسانی ، سیستم اطلاعات مدیریت و . . .
5 - ایجـاد و تاسیس مراکز رشـد فن آوری هـای نوین بمنظور حمـایت از شرکت های کوچک و متوسط و ارتقاء توان آنها جهت حضور شرکتهای داخلی در سطح منطقه و بین الملل و اجرای طرح های لازم بمنظور ایجاد و توسعه اشتغال در زمینه و حمایت از بخش خصوصی؛
6 - سرمایه گذاری و مشارکت با سایر دستگاه ها و شرکت های داخلی و خارجی جهت فراهم نمودن زمینه رشد اطلاعات و ارتباطات" href="/tags/12316/فن-آوری-اطلاعات-و-ارتباطات/" class="link">فن آوری اطلاعات و ارتباطات و حضور بخش خصوصی در عرصه منطقه ای و بین المللی؛
ب - سازمان ها مکلفند متناسب با تحقق درآمدهای عملیاتی خود اعتبار طرحهای عمرانی موضوع بند الف این تبصره ( فصل اطلاعات و ارتباطات" href="/tags/12316/فن-آوری-اطلاعات-و-ارتباطات/" class="link">فن آوری اطلاعات و ارتباطات ردیف 4100000 ) را تخصیص و هزینه نمایند .
تبصره 7 - سازمان ها موظف اند صورت جلسه نهایی ( اعلام برنده ) مناقصه های مربوط به کلیه معاملات بیشتر از 000/000/1 هزار ریال خود و شرکت های تابعه را و نیز در صورت نیاز با شرایط و ویژگیهای مناقصه های مزبور و قراردادهای منعقده را شامل( پروژه های عمرانی ، خریدها و . . . ) جهت اعمال نظارت عالیه شورای عالی هر سه ماه یکبار به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند .
تبصره 8 - به سازمان هـا اجـازه داده می شود در اجرای بنـد ( خ ) آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شروع فعالیتهای بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره برداری نرسند ( اعم از ایرانی یا خارجی ) در سال 1383 جلوگیری به عمل آورد . سازمانها مکلفند به دلیل دائمی بودن ماهیت این تبصره نسبت به اخذ مصوبه لازم از شورای عالی در این خصوص اقدام نمایند .
تبصره 9 - سازمان ها مکلفند آئین نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواع ابنیه مسکونی ، خدماتی ، بازرگانی ، صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارائه نمایند .
تبصره 10ـ به منظـور هـدایت و کنترل سـاخت و ساز در منـاطـق آزاد تجاری - صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه ، به سازمانها اجازه داده می شودمطابق با مقررات شهرداری های مرکز استان مربوطه و یا مطابق با ضوابط خاص و مصوب این مناطق نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نمایند .
تبصره 11ـ به سازمان ها اجازه داده می شود از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می گردد ، عوارض اخذ نمایند .
تبصره 12ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکلف است پس از دریافت بخشنامه بودجه سال 1384 کل کشور ، آن را برای سازمانهای مناطق آزاد ارسال نماید . سازمانهای مناطق آزاد جهت استفاده از درآمد عمومی و یا فاینانس و سایر منابع قابل پیش بینی در بودجه عمومی سال 1384 براساس شرایط مندرج در بخشنامه مذکور ، کلیات بودجه پیشنهادی خود را از طریق دبیرخانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه خواهند نمود . پس از تصویب قانون بودجه عمومی سال 1384 کل کشور ، سازمانها مکلفند بلافاصله اقدام به تهیه بودجه پیشنهادی نهایی سال 1384 نموده و آن را از طریق دبیرخانه برای تصویب به شورایعالی ارائه نمایند .
تبصره 13ـ به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می شود ، محصول آن دسته از طرحهایی که بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به سازمانهای مناطق آزاد از محل حساب صندوق ذخیره ارزی تولید و ارائه می کنند را در سال 1383 در قالب قراردادهای خرید به شرح ذیل خریداری نمایند :
1 - طرح های عمرانی غیرانتفاعی تا سقف 300 میلیارد ریال .
2 - طرح های عمرانی انتفاعی بدون سقف .
ضمنا پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت خرید محصولات بخش خصوصی در بودجه سنوات آتی سازمانهای مناطق آزاد صورت خواهد گرفت .
ب ) بودجه :
تبصره 14ـ سهم سازمانهای مناطق آزاد از اعتبارات دولتی مندرج در بودجه سال 1383 کل کشور به موجب قانون بودجه سال 1383 مبلغ 300 میلیارد ریال تعیین شده است . سهم هر یک از مناطق آزاد کشور از اعتبار مذکور توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهدشد .
تبصره 15ـ هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصـارف سرمایه ای هر یک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم - الف و دوم - ب این تصویبنامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است :
1 - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی ، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه همان فصل با موافقت مدیرعامل ، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود .
2 - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی ، حداکثر تا میزان پانزده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره ، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود .
3 - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی ، حداکثر تا میزان بیست وپنج درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی ، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود .
4 - افزایش اعتبارات هر یک از ردیف های ذیل فصل مصارف سرمایه ای حداکثر تا سقف 15 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی مشروط براینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود .
تبصره 16ـ بودجه اصلاحی هر یک از سازمان ها همراه با گزارش توجیهی ، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره حداکثر تا پایان بهمن سال 1383 به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه پس از بررسی و اعمال نظر ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورایعالی ارسال خواهد کرد .
تبصره 17ـ سازمان ها موظف اند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی ( پیشرفت فیزیکی ) کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه های متبادله مربوطه در قالب فرم های ابلاغی دبیرخانه شورایعالی تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند .
دبیرخانه نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام لازم را بعمل خواهد آورد .
تبصره 18ـ اجرای طرح های عمرانی منظور در ردیف 84100 قسمت دوم - ب این تصویبنامه توسط سازمان ها در سال 1383 صرفا در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف ، ب و ج این تصویبنامه ، متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورایعالی متناسب با دسترسی به منابع پیش بینی شده در بودجه و برای طرحهای مهم و یا ادامه دار عمرانی با موافقت دبیرخانه مذکور و با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد :
1 - شروع طرحهای پیش بینی شده در بودجه سازمانهای مناطق آزاد منوط به وجود اعتبارات تخصیص یافته خواهد بود .
2 - سازمان ها موظف اند به هنگام مبادله موافقتنامه های طرح های عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد ، به گونه ای که اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه به عنوان مبنا و پایه قابل استناد قرار گیرد .
3 - در صورتیکه بودجه سال 1384 سازمانهای مناطق آزاد تا پایان سال 1383 به تصویب شورایعالی نرسد ، سازمانهای مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال 1383 خود را بمنظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها ، در سال 1384 مورد اجرا قرار دهند .
4 - به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی ، به سازمانها اجازه داده می شود حداکثر تا یک و نیم درصد ( 5/1% ) اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره هریک از سازمان ها ، خارج از ضوابط و مقررات آئین نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه نمایند . سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هر یک از طرح های عمرانی ، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1384 خود به دبیرخانه شورایعالی ارسال نمایند .
5 - افزایش اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی بودجه سال 1383 هر یک از سازمان ها ، از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی ( ردیف 84100 ) با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی ، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند4 تبصره 15 این تصویبنامه تغییری حاصل نشود ، مجاز خواهد بود . دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو رمنعکس خواهد نمود .
6 - دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقتنامه های متبادله طرحهای عمرانی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید .
7 - آن دسته از طرحهایی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله شده است و تغییری درماهیت آنها ایجاد نشده است ، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند .
تبصره 19ـ به منـظور افـزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها ، به هیات مدیره سازمان های مذکور ، اجازه داده می شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد ( 5/0% ) از درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف 000/000/300/1 ریال برای هر منطقه با تصویب هیات مدیره آن منطقه از محل اعتبار ردیف های فرعی مربوطه ذیل ردیف های 20100 و 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند ، پرداخت نمایند .
تبصره 20ـ به سازمان ها اجازه داده می شود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 86110 به منظور اعطاء تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات قرض الحسنه ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکت های تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان براساس دستورالعمل های مربوطه که به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده باشد ، اختصاص دهند . سازمان ها می بایست دستورالعمل مزبور را پس از تصویب جهت اطلاع به دبیرخانه ارسال نمایند .
تبصره 21ـ به سازمان ها اجازه داده می شود به منظور جلب و گسترش هر چه بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق ، جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف های 85100 و 86200 قسمت دوم - ب این تصویبنامه و ردیف های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساختهای موردنیاز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ، تولید و صنعت ، آبزیان و ترانزیت با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر ، مشارکت نمایند .
تبصره 22ـ به سازمان ها اجازه داده می شود ، به منظور ایجاد و نگهداری فضای سبز ، زیباسازی و حفظ سلامت و بهداشت محیط منطقه ، از کلیه خانوارهای ساکن ، صاحبان مراکز اقامتی و تفریحی ، صاحبان بازارها و غرفه ها ، مالکین واحدهای خدماتی و تعمیراتی و دارندگان وسائظ نقلیه موتوری ، در چارچوب اصلاحیه آئین نامه اخذ عوارض و میزان عوارض مصوب شورایعالی ، عوارض مذکور را اخذ نمایند .
تبصره 23ـ در اجرای بند ت ماده 9 آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ، سازمانهای مناطق می توانند از اشخاصی که در سال 1383 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند ، به هنگام خروج مبلغ 50000 ریال دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند .
تبصره 24ـ به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می شود به منظور اجرای برنامه های توسعه شهری ، ایجاد تاسیسات زیربنائی ، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی ، احداث ، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارکها و پارکینگ های عمومی ، اجرای طرح های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد ، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده ، عوارض نوسازی سالانه به میزان پنج درهزار بهای آنها دریافت نمایند .
تبصره 25ـ به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزنامه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید ، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می یابد .
تبصره 26ـ به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می شود جهت اجرای پروژه های عمرانی شهری و روستایی نظیر مدرسه سازی ، احداث خانه های بهداشت ، احداث آب انبارها و آبگیرها ، بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم ، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها ، اجرای پروژه های عمران شهری و روستایی را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید . بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می تواند با تنظیم و مبادله موافقت نامه داخلی با شوراها ، فارغ از تشریفات مناقصه با اعمال نظارت های لازم عمل نماید . بدیهی است که سقف اعتباری این موافقت نامه ها نمی تواند از سقف اعتبار ردیف های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان ( فصل 3010000 ، فصل 3030000 ، فصل 3070000 ، ردیف 4020900 از فصل 4020000 ) تجاوز نماید .
تبصره 27ـ اعتبارات مندرج در ردیف های 76100 منابع و 84200 مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب ریز مواد مصوبه دولت قابل هزینه خواهد بود .
ج ) شرکتها :
تبصره 28ـ به منظور انتظام بخشیدن به امور شرکتهای تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمینه فعالیت برای شرکتهای بخش خصوصی ، به سازمانها اجازه داده می شود از طریق اصلاح اساسنامه 4 شرکت موجود ، نسبت به تغییر آنها به شرکت های فراگیر تخصصی ( هولدینگ ) در زمینه های :
الف - امور زیربنائی ( برق - آب - فاضلاب و مخابرات ) .
ب - امور صنعتی - تولیدی و سرمایه گذاری .
ج - امور خدماتی و رفاهی و گردشگری .
د - امور حمل و نقل و ترانزیت .
اقدام نماید . اساسنامه و نحوه تشکیل شرکتهای مذکور ، با مشارکت سازمانهای ذیربط ، توسط دبیرخانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه خواهد شد .
تبصره 29ـ در اجـرای مـاده ( 8 ) اسـاسنـامه سازمان های منـاطق آزاد تجاری - صنعتی ، سازمان ها موظف اند تا پایان شش ماهه اول سال 1383 گزارش عملکرد کلیه شرکت های تابعه و شرکت های وابسته به شرکتهای تابعه و همچنین مشارکت های سرمایه گذاری سازمان و شرکتهای تابعه و وابسته را به تفکیک سنوات در 4 سال تا پایان سال 1382 به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه مذکور همراه با ابراز نظر به شورای عالی ارائه گردد .
دبیرخانه شورای عالی یک نسخه از گزارشات مذکور را جهت اطلاع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال خواهد نمود .
تبصره 30ـ هیات مدیره شرکت های تابعه مکلفند بودجه شرکتهای مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبیرخانه که در چارچوب سیاست های شورایعالی تنظیم و ابلاغ می شود ، تهیه و برای تصویب به نمایندگان سازمان در مجامع عمومی مربوطه ارائه دهند . نمایندگان سازمان در مجامع عمومی ملزم به تامین نظرات دبیرخانه شورایعالی می باشد .
تبصره 31ـ سازمان ها موظف اند برای طرح های عمرانی شرکت های تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عملیات ( مطابق آنچه که با دبیرخانه مبادله می گردد ) مبادله کنند و همزمان موافقت نامه های متبادله را جهت اطلاع به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند .
تبصره 32ـ پس از تصویب اساسنامه شرکتهای فراگیر تخصصی ( هولدینگ ) ، دبیرخانه شورایعالی مکلف است وضعیت کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به سازمانهای مناطق آزاد را از نظر انحلال ، اصلاح اساسنامه ، ادغام و سایر امور مربوط به آنها بررسی نموده و نتیجه را به شورایعالی منعکس نماید .
تبصره 33ـ الف - صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد ، ممنوع است .
ب - فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند ، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمی باشد ، می بایست محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذارانی باشد .
تبصره 34ـ به سازمانها اجازه داده می شود با هماهنگی و تایید دبیرخانه شورای عالی ، حداکثر تا سقف 33 درصد سرمایه شرکت ها و موسسات موردنظر ، در آنها سرمایه گذاری نمایند .
تبصره 35ـ نمایندگان سازمان ها موظف اند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه ، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند .سازمان ها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات ، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند .
تبصره 36ـ سازمانها می توانند ، اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1383 خود در فصل هزینه های سرمایه ای و هزینه های عمرانی را به شرکت های تابعه به صورت ( تسهیلات ) مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات مصوب هیات مدیره سازمان پرداخت نماید . همچنین ، سازمان می تواند به منظور تامین مالی لازم برای اجرای بعضی از وظایف و فعالیتهای خود که به شرکت های تابعه محول کرده است ، مجوز کسب برخی از درآمدهای خود را به این شرکت ها اعطاء نماید .
د ) پرداختهای انتقالی :
تبصره 37ـ هزینه های امور جاری و طرحهای پژوهشی دبیرخانه به تشخیص دبیر شورایعالی و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع ردیف های 41110 و 41120 تامین و پرداخت می گردد . سازمانها موظفند صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود ، کل اعتبارات ردیف های مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال بصورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورایعالی پرداخت نمایند .
تبصره 38ـ به سازمان ها اجازه داده می شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعا تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرح های عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه ، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان ها مبادله می شود پرداخت نمایند .
تبصره 39ـ به سازمانها اجازه داده می شود در حدود وصول درآمدهای خود ، هزینه های انتقالی مندرج در ردیف های 42100 ، 43100 ، 44100 ، 45100 و 46100 را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را بعنوان هزینه های قطعی ، در حسابهای خود منظور نمایند .
هـ ) سهمیه واردات کالا و مواد اولیه :
تبصره 40ـ 1 - سهمیه واردات از مناطق آزاد به داخل کشور در سال 1383 به میزان 360 میلیون دلار تعیین می شود که سهم هر یک از مناطق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهد شد . واردات مزبور کلا می تواند بصورت کالای تجاری و یا همراه مسافر ( بجز کالاهای حجیم ) انجام می شود .
2 - سهم هر یـک از مناطـق آزاد از کالاهایی که بصورت تجاری از منطقه به سرزمین اصلی با استفاده از مجوز بند ( 2 ) تصویبنامه شماره 64648/ت29291هـ مورخ 16/12/1382 وارد می شود با توجه به میزان درآمدهای سازمان از عوارض دریافتی ، توسط دبیرخانه شورایعالی تعیین خواهدشد . تسهیلات و مقدمات موردنیاز جهت تحقق این موضوع ، از محل اعتبار ردیف 20200 ( خدمات قراردادی ) توسط مناطق تامین خواهدشد .
تبصره 41ـ 1 - سازمان ها موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارش آمار دقیق ورود کلیه کالاهای ساخته شده مصرفی ، مواد اولیه ، قطعات منفصله و یدکی ، ماشین آلات و تجهیزات وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزی تهیه و به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند .
2 - سازمان ها موظف اند جهت برقراری و هماهنگی در ثبت آمارهای ورود کالا به مناطق آزاد ، سیستم های استاندارد مورد استفاده گمرک را بوجود آورده و اطلاعات مزبور را در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهند .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/04/10
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :