جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره25242/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد ریاست جمهوری - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بـه استناد مــاده ( 7 ) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود :
نشان دولتی ( درجه دو دانش ) به آقای ناصر سیم فروش اعطا شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/04
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :