جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره25462/ت31163هـ 14/5/1383
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ11/5/1383 بنا به پیشنهادوزارت کشور و به استناد بند( 3 ) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت ((فرمان همایونی )) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور - مصوب 1360ـ تصویب نمود :
آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/11
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :