جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره5990/ت30211هـ 14/5/1383
وزارت امور خارجه
هیات وزیران در جلـسه مورخ11/5/1383بنـا به پیشنهاد شـماره845/200/3ـ 2/901/730 مـورخ 28/11/1382وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 68 ) قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی - مصوب 1353ـ تصویب نمود :
به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود که با رعایت قوانین و مقررات داخلی ، ملاحظات امنیتی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران طبق کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ( 1963 ) و براساس اصل عمل متقابل ، نسبت به انتصاب و یا پذیرش ماموران کنسول افتخاری اقدام نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/11
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :