جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره20749/ت31065هـ 14/5/1383
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیات وزیران در جلـسه مورخ4/5/1383بنـا به پیشنهاد شـماره1310/11/83/ن مورخ 22/4/1383 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندرانزلی - مصوب 1382ـ تصویب نمود :
1 - اعضای هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد اروند ( آبادان - خرمشهر ) و انزلی به شرح زیر تعیین می شوند :
الف - منطقه آزاد اروند" href="/tags/41375/سازمان-منطقه-آزاد-اروند/" class="link">سازمان منطقه آزاد اروند ( آبادان - خرمشهر ) :
آقایان مرتضی ممویی ، سیاوش سمیعی و محمدرضا عباسی .
ب - سازمان منطقه آزاد انزلی :
آقایان سیدمحمدرضا امام زاده واقفی ، روح ا . . . قهرمانی چابک و محمدرضا ربانی .
2 - این تصویبنامه از تاریخ 10/4/1383 لازم الاجرا می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/04
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :