جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 25809/ت31213هـ 21/5/1383
وزارت رفاه و تامین اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت آموزش و پرورش - وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 85024/101 مورخ 14/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
تصویبنامه شماره 11750/ت30810هـ مـورخ 7/4/1383 بـه شرح زیر اصلاح می شود :
1 - آقای محمدحسین شریف زادگان وزیر رفاه و تامین اجتماعی جایگزین آقای مسعود پزشکیان وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می شود .
2 - عبارت ( و سازمان بیمه خدمات درمانی ) بعد از عبارت های ( صندوق ذخیره فرهنگیان ) اضافه می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17323
تاریخ تصویب :
1383/05/14
تاریخ ابلاغ :
1383/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :