جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 20801/ت31103ک 17/5/1383
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجـاری - صنعتی در جلسه مورخ 10/4/1383 به استناد بنـد ( ج ) ماده ( 4 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - و با رعایت تصویبنامه شماره 76305/ت 19037هـ مورخ 29/10/1376 تصویب نمودند :
اصلاحیه بودجه سال 1382 سازمان منطقه آزاد کیش به شرح جدول پیوست تعیین می شود .
این تصویبنامه در تاریخ 12/5/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17323
تاریخ تصویب :
1383/04/10
تاریخ ابلاغ :
1383/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :