جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره28064/ت29299هـ 26/5/1383
وزارت دادگستری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/5/1383 بنابه پیشنهاد شماره101566/101 مورخ29/5/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره( 2 ) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب1367ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نمود :
در تبصره الحاقی ماده ( 12 ) آئین نامه مالی - معاملاتی - استخدامی - نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی ، موضوع بند ( 2 ) تصویبنامه شماره 52388/ت25973هـ مورخ 24/12/1381 بعد از عبارت ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) عبارت ( تا تاریخ تصویب این تصویبنامه ) اضافه شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17325
تاریخ تصویب :
1383/05/18
تاریخ ابلاغ :
1383/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :