جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 16518/ت30803هـ 21/5/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2838ـ1/1 مورخ 10/3/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب نمود :
تبصره الحاقی ماده ( 8 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مـوضوع تصویبنامه شماره 37926/ت29438هـ مـورخ 8/7/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد :
( تبصره - مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی می باشند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17325
تاریخ تصویب :
1383/03/10
تاریخ ابلاغ :
1383/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :