جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره13290/ت30851ه- 2/4/1383
وزارت امور خارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره131/1/900 مورخ16/3/1383 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
کمیسیون مشترک بین ایران و سنگال به مسوولیت وزارت امور خارجه تشکیل گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17278
تاریخ تصویب :
1383/03/27
تاریخ ابلاغ :
1383/04/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :